Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Πώς θα είναι επιτυχημένες οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις

Η επιτυχία των μελλοντικών ειρηνευτικών επιχειρήσεων θα εξαρτηθεί από την διαχείριση των προσδοκιών, την κατανομή των πόρων και την εξισορρόπηση των συνεισφορών των κρατών», λέει το SIPRI.

Αποτέλεσμα εικόνας για sipri peacekeeping

Μια νέα έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών της Στοκχόλμης για την Ειρήνη (SIPRI) χαρακτηρίζει την αποσαφήνιση των προσδοκιών,  την ευθυγράμμιση των πόρων και τη δίκαιη κατανομή των βαρών ως βασικά συστατικά των επιτυχημένων μελλοντικών ειρηνευτικών επιχειρήσεων. Η έκθεση, έχει ως στόχο να παράσχει περισσότερες πληροφορίες για μια ευρύτερη έρευνα των Ηνωμένων Εθνών που σχετίζεται με τις ειρηνευτικές του επιχειρήσεις.


Η έκθεση του SIPRI, που κυκλοφόρησε ως μέρος της Νέας  Πρωτοβουλίας της Γεωπολιτικής των Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων του SIPRI,  παρουσιάζει μια άνευ προηγουμένου περιφερειακή προοπτική στη συζήτηση σχετικά με το μέλλον των ειρηνευτικών επιχειρήσεων. Έχοντας συλλέξει πληροφορίες από μια σειρά περιφερειακών διαλόγων και δεκάδων συνεντεύξεων με περιφερειακούς παράγοντες, εξετάζει τις τοπικές προοπτικές σε θέματα ασφαλείας, τις προσπάθειες διαχείρισης των συγκρούσεων και ζητήματα που αφορούν στα κίνητρα, τη χρηματοδότηση και τις ικανότητες των τρεχουσών ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ.

Σε μια εποχή που ο χαρακτήρας των συγκρούσεων φαίνεται να αλλάζει και η ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των αναδυόμενων και μη-παραδοσιακών δυνάμεων να μετατοπίζεται, η έκθεση λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές στο τοπίο της παγκόσμιας ασφάλειας και τις επιπτώσεις τους στις μελλοντικές ειρηνευτικές επιχειρήσεις.

Οι λόγοι που τα κράτη υποστηρίζουν τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις διαφέρουν σημαντικάΑν και τα κράτη εκφράζουν ποικίλα κίνητρα για τη στήριξη των ειρηνευτικών επιχειρήσεων, η έκθεση παρουσιάζει ένα υψηλό επίπεδο συναίνεσης μεταξύ των κρατών σχετικά με την ανάγκη για τέτοιου είδους παρεμβάσεις, καθώς και σχετικά με τις διεθνείς νόρμες που τις στηρίζουν. Υπάρχει κάποια διαφωνία, ωστόσο, σχετικά με το πώς θα πρέπει να υλοποιηθούν αυτοί οι κανόνες, ιδίως όσον αφορά στη χρήση βίας και στο θέμα της κυριαρχίας.

Η έκθεση καθιστά επίσης σαφές ότι, ως επί το πλείστον, οι προσπάθειες των αναδυομένων δυνάμεων και των χωρών που συνεισφέρουν μεγάλο αριθμό στρατευμάτων για να ασκήσουν μεγαλύτερη επιρροή στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις έχουν ως κίνητρο την επιθυμία να αυξήσουν την επιτυχία της επιχείρησης και να κρατήσουν τα στρατεύματα ασφαλή, αντί της ανάγκης μετατόπισης της ισορροπίας δυνάμεων στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών ή της προώθησης των εθνικών ή πολιτικών συμφερόντων.

Οι μελλοντικές ειρηνευτικές επιχειρήσεις μπορούν να βελτιωθούν με πολλούς τρόπουςΗ έκθεση διατυπώνει μια σειρά συστάσεων που έχουν άμεση σχέση με την ευρύτερη αξιολόγηση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ.
• Διαχείριση των προσδοκιών σχετικά με τις εντολές των αποστολών του ΟΗΕ 
Οι αποστολές διατήρησης της ειρήνης δεν μπορούν να επιδιώξουν την αντιμετώπιση όλων των πτυχών της σύγκρουσης. Οι εντολές των αποστολών θα πρέπει να είναι σαφείς ως προς τις προκλήσεις τις οποίες καλούνται (και μπορούν) να αντιμετωπίσουν, καθώς και τα συγκεκριμένα όρια των ειρηνευτικών επιχειρήσεων.

• Ευθυγράμμιση των μέσων των ειρηνευτικών επιχειρήσεων με τους στόχους τους 
Η ικανότητα της αποστολής και των πόρων πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις εντολές. Αν οι πόροι και η ικανότητα δεν μπορούν να υποστηρίξουν μια αποστολή, η κλίμακα της εντολής θα πρέπει να περιοριστεί, ώστε οι στόχοι της να είναι εφικτοί. Οι πόροι πρέπει να είναι επαρκείς για την φυσική προστασία των ειρηνευτικών δυνάμεων και να τους επιτρέπουν να προστατεύουν τους αμάχους, όταν το απαιτεί η εντολή.

• Διόρθωση των ανισορροπιών μεταξύ των πόρων και των  ικανοτήτων 
Ορισμένα κράτη μέλη υποστηρίζουν τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις σχεδόν αποκλειστικά με την παροχή στρατευμάτων, ενώ άλλα κράτη μέλη το κάνουν κυρίως μέσω οικονομικής συνεισφοράς. Η διαφορά αυτή δημιουργεί εντάσεις μεταξύ των δύο ομάδων. Προκειμένου να διατηρηθεί η αλληλεγγύη και κατανόηση στην αρχιτεκτονική των ειρηνευτικών επιχειρήσεων, τα κράτη μέλη του ΟΗΕ θα πρέπει να συμβάλουν τόσο με στρατεύματα, όσο και με πόρους και να έχουν ισότιμο λόγο σε αυτές.

Ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών σε μελλοντικές ειρηνευτικές επιχειρήσεις θα είναι ζωτικής σημασίας
Ο ΟΗΕ εξακολουθεί να θεωρείται από τους περισσότερους ως η διεθνής αρχή στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις και στη διαχείριση των συγκρούσεων και υπάρχει αυξανόμενη σύγκλιση των απόψεων των αναδυόμενων και κατεστημένων δυνάμεων σχετικά με τη σημασία της εξεύρεσης ρεαλιστικών λύσεων σε νέες προκλήσεις για την ασφάλεια και στη μετατόπιση της δυναμικής ενέργειας.

Παρά το γεγονός ότι έχουν αναπτύξει δικές τους ειρηνευτικές επιχειρήσεις, οι περιφερειακές οργανώσεις είναι λιγότερο καλά εξοπλισμένες για το πράξουν αποτελεσματικά και μερικές φορές δεν είναι αμερόληπτες. Εκτός από τα πιθανά ανταγωνιστικά συμφέροντα των διεθνών οργανισμών, μια αποτυχία του συντονισμού μεταξύ των οργανώσεων αποτελεί σοβαρή πρόκληση όταν στην ίδια ζώνη συγκρούσεων βρίσκονται πολλαπλά όργανα.

«Η μειωμένη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών του ΟΗΕ και η έλλειψη δράσης από την πλευρά τους θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ικανότητα των Ηνωμένων Εθνών και άλλων πολυμερών οργανισμών όσον αφορά τη διαχείριση των συγκρούσεων μέσω μελλοντικών ενεργειών», δηλώνει ο Ανώτερος Ερευνητής του SIPRI, Jair van derLijn, ένας εκ των συγγραφέων της  έκθεσης.


Μπορείτε να δείτε το κείμενο εδώ:http://www.sipri.org/media/pressreleases/2015/ngp-february-2015


ΑΠΟΔΟΣΗ:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου