Ποιοι είμαστε - About the authors-administrators


Panagiotis Psyllos is currently employed at the Committe of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) of the Council of Europe. During the period 03/2016 to 07/2016 served as a trainee at the Secretariat GRECO of the Council of Europe. In addition, he worked as a senior researcher in the South East Mediterranean team at the Institute of Research and Training on European Affairs (IRTEA) during the period 10/2010 to 06/2013. He is an international relations expert, specialized in security issues (Defence, Energy, Environment). He graduated from the department of Political Science and Public Administration of Athens University in 2008 and accomplished his MSc in Global Security at the Southampton University (soton) in 2010. Also, Psyllos Panagiotis did a 12 month traineeship at the Special Legal Service: Curriculum of International Treaties, Hellenic Ministry of Foreign Affairs (07/2007 – 07/2008). Moreover, during his studies he participated in a number of international student Models United Nations (MUNs), in which he was elected four times as member of the board (ThessISMUN 2007,2008, BISMUN 2009, C’MUN 2009) and two times awarded with honorary mentions (2008 Galatasarai Euroforum, 2012 BISMUN). Meanwhile, he served in 2008 as Head Delegate of the University of Athens at the World Model United Nations in Puebla (Mexico). Last but not least, since 2012 he is administrator and co-author of global-chessboard blogspot, as well as he is occupied in retail bussiness industry.


Ο Παναγιώτης Ψύλλος εργάζεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Αξιολόγηση της Καταπολέμησης Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. Την περίοδο 10/2012 έως 6/2013 εργάστηκε ως ερευνητής στην Ομάδα Ασφάλειας του Ινστιτούτου Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων (ΙΕΚΕΘ) . Είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με μεταπτυχιακό τίτλο από το University of Southampton (MSc Global Security) και ειδικεύεται σε θέματα ασφάλειας (Αμυντικής, Ενεργειακής, Περιβαλλοντικής). Επίσης, έχει πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση, την περίοδο 07/2007-07/2008, στο τμήμα Διεθνών Συμβάσεων της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας (ΕΝΥ) του Ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Παράλληλα, έχει θητεύσει τέσσερις φορές στο προεδρείο διεθνών φοιτητικών προσομοιώσεων του ΟΗΕ (ThessISMUN 2007,2008, BISMUN 2009, C’MUN 2009) και βραβευτεί δύο φορές με τιμητική αναφορά (2008 Galatasarai Euroforum, 2012 BISMUN), ενώ το 2008 διετέλεσε αρχηγός της αποστολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο WorldMUN, το οποίο έλαβε χώρα στο Μεξικό. 

H Ελπινίκη Καρακώστα είναι οικονομολόγος και διεθνολόγος. Διαθέτει δυο μεταπτυχιακούς τίτλους, Αγγλικών πανεπιστημίων, στους τομείς των διεθνών σχέσεων και των στρατηγικών σπουδών. Η ανάγκη της για γνώση και η ενασχόληση με τα γεγονότα που την περιστοιχίζουν την οδήγησε στην εμβάθυνση των σπουδές της, έτσι σήμερα η ίδια ανάγκη την οδηγεί στη δημιουργία ενός ιστολογίου με σκοπό τον προβληματισμό, την επικοινωνία και την έκφραση επί των ζητημάτων που επηρεάζουν τη ζωή όλων μας. Ελπίζει με όχημα το παρόν ιστολόγιο να απολαύσουμε όλοι μαζί τα αποπλανητικά και συνάμα επικίνδυνα παιχνίδια της διεθνούς σκακιέρας!!
3 σχόλια: